• Ochrona środowiska

  Aby chronić środowisko stosujemy innowacyjne rozwiązania techniczne.

  Od 2009 roku posiadamy linię technologiczną umożliwiającą przetworzenie bezproduktywnego odpadu skorup jaj kurzych w polepszacz glebowy. Jest to produkt naturalny powstały ze zmielonych i wysuszonych w odpowiednich warunkach skorup jaj. Rozwiązanie takie znacznie obniżyło ilość wytwarzanych odpadów.

  • Zrezygnowaliśmy z detalicznych opakowań plastikowych do pakowania jaj.
  • Współpracujemy z firmą zajmującą się selektywną zbiórką, odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych.
  • Na Fermie Kur Niosek regularnie prowadzimy pomiary hałasu i emisji zanieczyszczeń.
  • Prowadzimy działania techniczne w celu odzysku wody technologicznej.

  W celu osiągnięcia pełnej kontroli nad realizacją zadań ochrony środowiska w naszym przedsiębiorstwie przeprowadzamy okresowo audyt środowiskowy.

  Nasza firma jest cyklicznie nadzorowana w zakresie przestrzegania prawa o ochronie środowiska i gospodarki odpadami przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz lokalny Wydział Ochrony Środowiska.

  Terminowo realizujemy wszystkie obowiązki w zakresie sprawozdawczości. Regularnie składamy sprawozdania i raporty do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Odpadami /KOBIZE/, Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń /Pollutant Release and Transfer Register/, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Statystycznego. Marszałkowi Województwa dodatkowo przedkładamy informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i terminowo wnosimy opłaty z tego tytułu.

 • Audyty

  Cyklicznie poddajemy się audytom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, zewnętrznych firm audytorskich, a także audytom sieci handlowych, z którymi współpracujemy.

 • Innowacyjne rozwiązania w procesie produkcji

  Produkcja odbywa się w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne stosowane w Europie. Bywając na targach branżowych śledzimy najlepsze systemy i rozwiązania pojawiające się na rynku produktów spożywczych, a następnie sukcesywnie rozbudowujemy i unowocześniamy nasze linie technologiczne.

 • Produkcja wyrobów na bazie własnych składników

  Doskonałą jakość produktów uzyskujemy poprzez stworzenie cyklu produkcyjnego opartego głównie na własnych półproduktach. Masę jajową i biszkopty produkujemy ze świeżych jaj uzyskanych od kur z własnego chowu zyskując jeszcze większą kontrolę ich jakości.

 • Opieka weterynaryjna

  Podlegamy systematycznej kontroli urzędowej przeprowadzanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. W trosce o bezpieczeństwo, ze względu na specyfikę produkcji, Ferma Drobiu jest pod stałą opieką lekarzy weterynarii z zewnętrznej firmy specjalistycznej. Posiadamy wszelkie konieczne pozwolenia i numery weterynaryjne na każdym etapie prowadzonej przez nas produkcji.

  Numery weterynaryjne:

  • Zakład Odchowalni Drobiu 22096501
  • Ferma Kur Niosek 3 PL 22091301
  • Zakład Przetwórstwa kat. III 22097601
  • Produkcja mas jajowych 22091501
  • Pakownia – Sortownia 22095901