Polityka jakości

PARTNERZY_EGGS

Misja firmy

Celem naszej firmy jest osiągnięcie wysokiej pozycji na rynku wyrobów spożywczych w kraju i za granicą w sposób gwarantujący spełnienie oczekiwań klientów w zakresie jakości wyrobów, terminowości dostaw i profesjonalnej obsługi.

eko wytłaczanki

Dbamy o środowisko

Prowadzimy działalność z jak najmniejszą szkodą dla środowiska oraz poszukujemy rozwiązań proekologicznych. Przestrzeganie prawa w zakresie ochrony środowiska stanowi dla nas priorytet zarówno prawny, ekonomiczny jak i społeczny. Działamy ściśle w oparciu o obowiązujące przepisy.