• Ochrona środowiska

  W roku 2009 firma zakupiła linię technologiczną umożliwiającą przetworzenie bezproduktywnego odpadu skorup jaj kurzych w polepszacz glebowy czyli produkt naturalny powstały ze zmielonych i wysuszonych w odpowiednich warunkach skorup jaj. Rozwiązanie takie znacznie obniżyło ilość odpadów.

  Aby prawidłowo realizować obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych podpisaliśmy umowę z organizacja odzysku opakowań Eko Cykl S.A. Przejęty obowiązek ww. organizacja realizuje poprzez współpracę z firmami zajmującymi się selektywną zbiórką, odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych.

  W chwili obecnej prowadzimy działania techniczne w celu odzysku wody technologicznej.
  Na Fermie Kur Niosek okresowo prowadzimy pomiary hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza.
  W celu osiągnięciu pełnej kontroli nad realizacją zadań ochrony środowiska w naszym przedsiębiorstwie, okresowo przeprowadzamy przegląd środowiskowy (audyt) obejmujący następujący zakres działań:

  • zdiagnozowanie wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska,
  • weryfikacja stopnia realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska,
  • wskazanie propozycji ewentualnych działań naprawczych zmierzających do osiągnięcia stanu zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska.

  Firma nasza jest cyklicznie nadzorowana w przedmiocie przestrzegania prawa o ochronie środowiska i gospodarki odpadami przez  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz lokalny Wydział Ochrony Środowiska.

  Terminowo realizujemy wszystkie  obowiązki w zakresie sprawozdawczości. Regularnie składamy sprawozdania i raporty do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Odpadami /KOBIZE/, Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń /Pollutant Release and Transfer Register/, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Statystycznego. Marszałkowi Województwa dodatkowo przedkładamy informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i terminowo wnosimy opłaty z tego tytułu.

 • Audyty

  Firma Oval cyklicznie poddaje się audytom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, zewnętrznych firm audytorskich a także audytom sieci handlowych z którymi współpracuje. Firma składa coroczne sprawozdania do Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

 • Ceryfikaty

  Nasza firma działa zgodnie z zasadami systemowej procedury identyfikacji
  i szacowania zagrożeń i bezpieczeństwa żywności tzw. HACCP a także od roku 2011 posiada certyfikat Global Standard of Food Safety /BRC/ będący gwarancją produkcji żywności oraz jej składników na wysokim światowym poziomie, uznawanym przez międzynarodowe sieci handlowe.
  Dzięki wdrożeniu powyższych systemów jakości przy jednoczesnym zastosowaniu nowoczesnych linii produkcyjnych, możemy zagwarantować naszym odbiorcom najwyższą jakość i bezpieczeństwo naszych produktów.

  certyfikat2         certyfikat1

 • Opieka weterynaryjna

  Firma podlega systematycznej kontroli urzędowej przeprowadzanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. W trosce o bezpieczeństwo, ze względu na specyfikę produkcji, Ferma Drobiu jest pod stałą opieką lekarzy weterynarii z zewnętrznej firmy specjalistycznej. Posiadamy wszelkie konieczne pozwolenia i numery weterynaryjne na każdym etapie prowadzonej przez nas produkcji.
  Numery weterynaryjne:
  Zakład Odchowalni Drobiu 22096501
  Ferma Kur Niosek 3 PL 22091301
  Zakład Przetwórstwa kat. III 22097601
  Produkcja mas jajowych 22091501
  Pakownia – Sortownia 22095901

 • Nagrody i wyróżnienia

  Firma Oval zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Są to między innymi:

  2004 – Nagroda Specjalna Prezesa Agencji Rynku Rolnego w konkursie ” AGROLIGA 2004″

  2005 – „Złoty Kłos 2005″ dla przedsiębiorstwa Oval Sp. Jawna w Gdańsku za wieloletnią współpracę z Żuławskim Oddziałem SITR i osiągnięcie wysokiego poziomu jakości wytwarzanego produktu.

  22.04.2006 – Kapituła II Edycji Konkursu o nagrodę Wielkiego Mistrza 2005 roku przyznała firmie OVAL wyróżnienie w konkursie o tytuł: Malborski Lider Biznesu i aktywne promowanie lokalnego rynku produkcji

  31.05.2006 – Certyfikat dla firmy Oval potwierdzający uczestnictwo w konkursie dla najbardziej wiarygodnych i rzetelnych partnerów biznesowych ” Wielka Mała Firma” w województwie pomorskim

  10.05.2007 – Burmistrz Miasta Malborka oraz Przewodniczący Rady Miasta przyznali Firmie Oval tytuł „FIRMA ROKU 2006”

  09.06.2017 – Firma Roku 2016 to główna nagroda przyznana nam w roku 2017 (kapituła przyznaje ją w roku następnym) w konkursie Malborski Mistrz Biznesu – zobacz szczegóły.

  06.06.2019 – Mecenat Roku 2018 to główna nagroda w kategorii Mecenat Roku przyznana w 2019 r., za działalność pro społeczną i charytatywną – zobacz szczegóły.